Cửa sổ nhựa lõi thép với thiết kế mở quay lật vào trong