គំនូសតាងនៃអង្គភាពប្រតិបត្តិការ

ទោះបីជាយើងគ្រាន់តែជាអង្គភាពដែលកំពុងរីកចម្រើននៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយ យើងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង។ ចំណុច​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​គឺ​រចនាសម្ព័ន្ធ​អង្គភាព​ដ៏​រឹង​មាំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន

ដោយសារតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយ រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពរឹងមាំអាចនាំមកនូវភាពជោគជ័យក្នុងប្រតិបត្តិការ។ ដូច្នេះហើយ រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការប្រកបដោយសមហេតុផល គឺជាអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមតែយើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានអាជីវកម្មណាមួយប្រាថ្នាចង់បានផងដែរ។

អង្គការរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានសាខាជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ នេះបង្កើតប្រព័ន្ធនៃហាងដែលអាចបម្រើតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ស្របតាមទិសដៅដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ដោយសារតែនោះ ក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ដើម្បីអាចធ្វើតាមការអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជាតម្រូវការទីផ្សារ។ រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពរឹងមាំគឺជាអ្វីដែលអាជីវកម្មណាមួយកំពុងមានគោលបំណង

Capital គឺជាអាជីវកម្មដែលមានឯកទេសខាងចែកចាយទ្វារឈើ ទ្វារផ្លាស្ទិក… ជាមួយនឹងផលិតផលល្អៗដែលទីផ្សារកំពុងត្រូវការខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ការ​គ្រប់​គ្រង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ច្រើន​ពី​បង​ប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ភាគ​ច្រើន​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន។ ដោយសារតែនោះ ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលអាជីវកម្មបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វាជួយបង្កើននូវបំណងប្រាថ្នារបស់សមាជិកនីមួយៗក្នុងការសិក្សាបន្ថែមទៀត ដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការនៃការងារដែលកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

ប្រាកដណាស់ភាពជោគជ័យនៃរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពបច្ចុប្បន្ននឹងបង្កើតទំនុកចិត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបន្តការបោះជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខ។ មិន​ត្រឹម​តែ​បង្កើត​ការ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែម​ទាំង​ឈាន​ទៅ​ដល់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ថែម​ទៀត។


Sorry, no pages was found

Đánh giá