គោលការណ៍បង់ប្រាក់

1. គោលនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ

សូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ និងចូលមើលគេហទំព័រ។ យើងគោរព និងប្តេជ្ញាការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនឹងពន្យល់ពីរបៀបដែលយើងទទួល ប្រើប្រាស់ និង (ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់) បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងការកសាងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើង។ ដូច្នេះ យើងនឹងប្រើឈ្មោះរបស់អ្នក និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងអ្នក ស្របតាមខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ឯកជនភាព។ យើងប្រមូលតែព័ត៌មានចាំបាច់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការទិញ និងលក់ប៉ុណ្ណោះ។

2. ការទូទាត់

យើងអនុវត្តវិធីបង់ប្រាក់ចំនួន 2 ដូចខាងក្រោម៖

  • ទីមួយ៖ ការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Showroom របស់យើង។
  • ទីពីរ: បង់ដោយការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារនៅពេលទិញផលិតផលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មានការទូទាត់ជាក់លាក់មានដូចខាងក្រោម
    • គណនីធនាគារ Vietcombank
    • លេខ​គណនី: 0371000440662

3. ព៌ត៌មាននៃការចេញវិក្កយបត្រ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT WIN

Địa chỉ: Số 511 Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:  Điện Thoại: 028.37.712.989 – Mã số thuế: 0313502456

Đánh giá