Cửa Nhựa Vân In hay còn gọi là cửa nhựa đúc biên không nẹp viền cánh. Cửa nhựa vân gỗ: Đây là dòng Cửa nhựa giá rẻ bình dân phù hợp cho việc làm nhà trọ bình dân, cung cấp cho các vùng dân cư co thu nhập thấp.