Cửa Nhựa Y@door hay còn gọi là cửa nhựa Cao Cấp Đài Loan @door. SaiGonDoor được chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Đài Loan để sản xuất ra sản phẩm cửa nhựa cao cấp.